Efternamnsregister


Adersdotter (3)
Alm (5)
Anderdotter (6)
Andersdatter (2)
Andersdotter (42)
Andersen (2)
Andersson (65)
Aronsdotter (2)
Arvidsdotter (2)
Aune (4)

Bagwell (1)
Bengtsson (3)
Benjaminsen (2)
Berglind (14)
Breiset (2)
Bång (2)

Dalen (3)
Dalsve (4)
Danielsson (8)

Edfastdotter (5)
Edfastsson (5)
Ekegren (2)
Ekengren (2)
Eliassson (2)
Eriksdotter (34)
Eriksson (14)

Falstad (3)
Feldt (3)
Fjaeran (1)
Flygare (1)
Fogel (28)
Fredriksdotter (4)
Fågel (2)
Fält (3)

Gisetaunet (2)
Glömmen (2)
Gustafsson (11)

Halvorsen (4)
Hansdatter (2)
Helldin (2)
Hojemsås (12)
Håkansson (2)
Häggmark (2)
Häll (3)

Ivarsdotter (1)
Iversdatter (2)
Iversdatter Busten (2)
Iversdatter Ulfviksve (6)
Iversen (15)
Iversen Nygaard (3)

Joensdatter (1)
Johansdotter (21)
Johansson (30)
Jonsdotter (4)
Jönsdotter (2)

Karlsdotter (21)
Karlsson (26)
Kaspersen (2)

Larsdatter (4)
Larsdotter (41)
Larsen (10)
Larsen Aune(sjøen) (4)
Larsen Braenne (4)
Larsen Dahl (3)
Larsson (37)
Lie (4)
Lillsten (3)
Ljunggren (1)
Lundberg (4)

Magnusson (15)
Matsdotter (6)
Matsson (4)
Mauritzdotter (2)
Mauritzson (3)
Mikaelsdotter (15)
Mikaelsson (8)
Myhre (1)
Mårtensdotter (2)
Mårtensson (9)

Nilsdotter (14)
Nilsson (6)

Odner (18)
Olofsdotter (4)
Olofsson (11)
Olsdatter (3)
Olsen (16)
Olsson (2)
Oskarsson (2)

Pedersdatter (6)
Persdotter (64)
Persson (41)

Rehn (5)
Roding (2)
Roos (6)

Skavlan (2)
Skjesol (8)
Stockman (2)
Sund (4)
Sundin (3)
Sundqvist (1)
Svensdotter (4)
Svensson (4)

Ulviksve (2)

Viblom (4)
Viblom/Fågel (4)

Wall(en)gren (2)
Wallengren (4)
Wanselius (20)
Wiblom (4)
Wigg (3)

Zakrisson (2)

Åhl (2)

änka (2)

Framställd 2023-02-17 med hjälp av Disgen version 2021.