Ortsregister (2 - B)

2 Qvart, Enköping (C)

Johansson, Karl August Wallqvist (1844-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

4½, Nr 3, Kvarter 7 Östra Roten, Enköping (C)

Eklund, Jan Erik (1832-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Adelsö (AB)

Pettersson, Astrid Augusta (1896-1922) ansedel2.png

Adolf Fredrik (AB)

Andersson, Dagmar Maria Vilhelmina (1909-) ansedel2.png

Berg, Erik Karlsson (1786-) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Bror Evert (1903-) ansedel2.png ansedel2.png

Gelin, Lovisa Charlotta Larsdotter (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Vendla Josefina (1863-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Amelie Gotthilda (1900-1979) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johan August (1884-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Karl Gottfrid (1902-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl (1789-(..1835)) ansedel2.png ansedel2.png

Modin, Amelie Elisabet (1897-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Petersson, Gottfrid Benkt Harald (1895-) ansedel2.png ansedel2.png

Wik, Amelie Mathilda (1889-) ansedel2.png ansedel2.png

Wik, Najma Henriette (1890-) ansedel2.png ansedel2.png

Altuna (C)

Johansson, Edla Vilhelmina (1868-) ansedel2.png

Mellin, Lars (1822-) ansedel2.png

Olofsdotter, BRITA (1713-1792)

Amnehärad (R)

Andersdotter, Katarina (1819-)

Amnö, Veckholm (C)

ERSDOTTER, Kajsa (1714-1804) ansedel2.png

JANSDOTTER, Kerstin (1695?-1761) ansedel2.png

JANSSON, Jan (1698-1777) ansedel2.png

JOHANSSON, Anders (1712-1762) ansedel2.png ansedel2.png

Anneberg, Ändersta, Simtuna (C)

Mörlin, Elin Viktoria (1905-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Annelund, Enköping (C)

ANDERSSON, Mats (1753-1837) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

JANSDOTTER, Lisa (1757-1831) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Arboga landsförsamling (U)

Carlsson, Selma Cecilia (1889-) ansedel2.png

Arnö (C)

HOLMSTEDT, Erik (1715-1793) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, OLOF (1781-1860) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Hendrik (1799-) ansedel2.png ansedel2.png

Asker (T)

Karlsson, Ingegäed Viktoria (1910-)

Askersund (T)

Edling, Eulalia Bernhardina (1893-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiberg, Anders Gustaf Gotthard (1839-)

Aspvik, Kungsängen (AB)

Vahlberg, Magdalena Karlsdotter (1798-1867) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Aspö (D)

Asplund, Kristina Eriksdotter (1784-1858) ansedel2.png

Edling, Allan Ingemar (1910-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Johan August (1896-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Elisabet (1722-1783) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Söderström Edling, Karl Johan (1871-) ansedel2.png

Backa, Villberga (C)

Wallin, Erik Vilhelm (1837-1901) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Backa, Ängsö (U)

ANDERSSON, Mats (1726-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Stina (1752-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan (1749-) ansedel2.png ansedel2.png

ENGSTRÖM, Erik Ersson (1785-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ersson, Anders (1781-) ansedel2.png ansedel2.png

Ersson, Mats (1778-) ansedel2.png ansedel2.png

HANSDOTTER, Karin (1725-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

MATSDOTTER, Margareta (1754-1827) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

MATSSON, Erik (1754-1829) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Anders (1721-1752) ansedel2.png

Berg, Biskopskulla (C)

Larsdotter, Johanna Gustava (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Berg, Ängsö (U)

, Marit (-1691) ansedel2.png

ANDERSSON, Mats (-1699?) ansedel2.png

MATSDOTTER, Kerstin (1674-1759) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

NILSSON, Mats (-1722?) ansedel2.png

Bergsklippan större 3, Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB)

Karlsson, Fredrik Viktor (1849-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Berlin, Veckholm (C)

ANDERSDOTTER, Anna (1730-1802) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

JANSSON, Mårten (1720-1785) ansedel2.png

MÅRTENSDOTTER, Margareta (1757-1808) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Kajsa (1769-1769) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Katarina (1762-1766) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Anders (1764-) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Erik (1767-) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Karl (1770-1770) ansedel2.png ansedel2.png

Biskopskulla (C)

ANDERSDOTTER, Karin (1679-1762) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Appelgren, Karl Erik Einar (1900-) ansedel2.png ansedel2.png

ERIKSDOTTER, Anna (1729-1806) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Maja (1775-) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Anders Vilhelm (1851-1932) ansedel2.png

JOHANSSON, Mats (1698-1777) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jansdotter, Emma Maria (1853-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Bengt (1702-1777) ansedel2.png

OLOFSSON, Staffan (1676?-1741) ansedel2.png

Persson, Olof (1750-1808) ansedel2.png

Pettersson, Brita (1814-) ansedel2.png

STAFFANSDOTTER, Brita (1703-1761) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wallinder, Elin Elisabet (1877-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wallinder, Johan Nilsson (1804-1876) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wansenius, Olof (1687-1729) ansedel2.png ansedel2.png

Bista, Kalmar (C)

Mauritsson, Lars (1715-1763) ansedel2.png

Björklinge (C)

Andersson, Anna Teresia (1901-) ansedel2.png

Eriksson, Lars (1820-) ansedel2.png

Johansson, Eufemia Georgina (1866-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Per (1806-1845) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Anna (1780-1849)

Pettersson, Agnes Amalia (1897-) ansedel2.png

Pettersson, Arvid Edmund (1895-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Per Abel (1865-1915) ansedel2.png

Björklycke, Norra, Kristianopel (K)

Eriksdotter, Brita (1777-1821)

Jonassson, Peter (1798-)

Larsson, Jonas (1774-1824)

Björksta (U)

ENGSTRÖM, Erik Ersson (1785-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Karl Daniel (1893-) ansedel2.png

Pettersson, Brita (1814-) ansedel2.png

Södergren, Herman Einar (1896-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Södergren, Karl Rudolf (1898-1973) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wallin, Alga Elisabet (1895-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björksund, Tystberga (D)

Andersson, Albin Teodor (1887-1946) ansedel2.png

Andersson, Stig (1918-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Björsbo, Altuna (C)

Larsdotter, BRITA (1668?-1750)

Olofsson, ERIK (1654?-1721)

Blacksta No 2, Boglösa (C)

Andersdotter, ULRIKA (1806-1844) ansedel2.png ansedel2.png

Davidsson, ERIK (1806-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, ULRIKA SOFIA (1832-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Blacksta, Boglösa (C)

ANDERSSON, Johan () ansedel2.png

Blackström, DAVID Eriksson (1781-1837) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, BRITA (1782-1837) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Johan August (1896-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Nanny Maria (1908-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

JOHANSDOTTER, Ingrid () ansedel2.png

JOHANSSON, Johan (1658-1715) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, MARIA (1742-1807) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Edit Ingeborg (1901-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blidö (AB)

Sundberg, Anna Linnéa Edit (1880-1939) ansedel2.png

Bloomfield

Ek, Rosa Augusta (1891-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bo (T)

Hellman, Karl Hjalmar (1884-) ansedel2.png

Bodarna, Lillkyrka (C)

ANDERSDOTTER, Margareta (1714-1777) ansedel2.png

ANDERSSON, Erik (1735-1802) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

ERIKSSON, Anders (1711-1776) ansedel2.png

Bodarne, Löt (C)

, dotter (1726-1727) ansedel2.png

JOHANSDOTTER, Karin (1725-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Alexander Sigfrid (1886-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

NILSSON, Jan (1750-1815) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Erik (1752-1783) ansedel2.png

Bodarne, Sankt Per (AB)

Eklund, Lars Erik (1840-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Boglösa (C)

, Erik Axel (1849-) ansedel2.png

ANDERSDOTTER, Edla Kristina (1843-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

ANDERSDOTTER, Stina (1789-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

ANDERSSON, Erik (1735-1802) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Lovisa (1869-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Edla Johanna (1833-1874) ansedel2.png

Andersdotter, Emma Fredrika (1845-) ansedel2.png

Andersdotter, ULRIKA (1806-1844) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1770-1813) ansedel2.png

Andersson, Jan (1811-) ansedel2.png

Andersson, Johan Albert Johansson (1871-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan Bernhard (1873-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan Erik (1839-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl Erhrard (1877-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsson, Hans (1708-1784) ansedel2.png

Blackström, Johanna Davidsdotter (1815-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Reinhold Valfrid Eugen (1892-) ansedel2.png

Davidsdotter, GUSTAFVA (1810-1882) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Davidsson, ERIK (1806-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Alma Kristina (1867-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Brita (1698-)

Eriksdotter, Kerstin (1656?-) ansedel2.png

Eriksson, Berta Eugenia (1893-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Bror Evert (1903-) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, FRANS Johan (1868-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Frans ELIS (1898-1983) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Gustaf (1822-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Gustaf Gottfrid (1866-1926) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Johan August (1896-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Karl Gustav (1875-1943) ansedel2.png

Eriksson, Sven Gottfrid (1905-1977) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ersdotter, Johanna (1842-) ansedel2.png

Falk, Lovisa Charlotta (1822-1859) ansedel2.png

Flygt, Klas Alfred (1888-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

HOLMSTEDT, Erik (1715-1793) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Ivar Gotthard (1899-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Johan Axel Teodor (1864-) ansedel2.png

Holmstedt, Erik (1759-1760) ansedel2.png ansedel2.png

Holmstedt, Karl (1755-1833) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmstedt, MARIA MARGARETA Ersdotter (1763-1835) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmstedt, Magdalena (1766-1836) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hurtig, Vilhelm Modig (1835-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, Frida Amalia (1871-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jansdotter, Karin (1725-) ansedel2.png

Jansdotter, Maria Charlotta (1845-1893) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, ANNA (1735-1780) ansedel2.png

Johansdotter, Lisa (1755-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Vendla Josefina (1863-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Edla Maria (1870-1908) ansedel2.png

Johansson, Elof (1832-1905) ansedel2.png

Johansson, Erik (1695-)

Johansson, Erik (1751-) ansedel2.png

Johansson, Erik Alfred (1862-1941) ansedel2.png

Johansson, Evert Anslem (1899-) ansedel2.png

Johansson, Frida Josefina (1871-1889) ansedel2.png

Johansson, Johan (1716-1786) ansedel2.png

Johansson, Josefina (1876-) ansedel2.png

Johansson, Nils August (1907-) ansedel2.png

Johansson, Selma Augusta (1881-) ansedel2.png

Johansson, Signe Emilia (1897-1981) ansedel2.png

Karlsdotter, Karolina Gustafva (1830-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Maja Lisa (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Maja Lisa (1830-1832) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Ulrika (1827-1857) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Alma Johanna (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Anders (1803-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, ERIK GUSTAV (1836-1874) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Edla Maria (1867-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Erik (1808-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Hilda Charlotta (1873-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Ida Charlotta (1873-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Jan Petter (1839-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Johan Fridolf (1870-1899) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl (1789-(..1835)) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl (1790-) ansedel2.png

Karlsson, Karl Axel (1866-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl Johan (1840-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl Johan (1863-1932) ansedel2.png

Karlsson, Klara Ulrika (1864-1884) ansedel2.png

Karlsson, OLOF (1781-1860) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Robert Hildor (1871-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Vendla Sofia (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Karsldotter, Ulrika Sofia (1832-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

LARSDOTTER, Lena (1785-1849) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lager/Ekström, Hippolitus (1814-1846) ansedel2.png

Larsdotter, Anna () ansedel2.png

Larsdotter, Sara (1737?-1757) ansedel2.png

Larsson, Nils (1754-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

MATSSON, Mats (-(..1736)) ansedel2.png

Matsson, Mats (1769-1804) ansedel2.png

Matsson, Nils () ansedel2.png

Matsson, Olof (1730-) ansedel2.png ansedel2.png

Modig, ADINA Augusta (1876-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Modig, KLAS (1836-1880) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Modig, Tekla Maria (1873-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mörlin, Gerda Eleonora (1902-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Brita (1758-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Katarina (1767-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Lisa (1765-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Maja Lovisa (1829-1862) ansedel2.png

Nilsson, Erik (1771-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Mats (1756-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Nils (1763-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, STAFFAN (1681?-1763)

OLOFSDOTTER, Brita (1710-1784) ansedel2.png ansedel2.png

OLOFSSON, Johan (1666?-1720) ansedel2.png

Olofsdotter, MARIA (1682?-1753)

Olofsson, Joël (1889-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, KARL (1756-1809) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, KARL GUSTAF (1809-1877) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Nils (1723-) ansedel2.png

Olsson, ESTER Vilhelmina (1910-1966) ansedel2.png

Pettersson, Anders Petter (1818-1879) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Edit Ingeborg (1901-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Sigrid Olivia (1905-) ansedel2.png

Stange, Axel Gotthard (1896-) ansedel2.png

Tillberg, Albert Gerhard (1895-) ansedel2.png ansedel2.png

Tillberg, Erik Almar (1893-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tillberg, Erik Reinhold Mauritz (1865-1897) ansedel2.png

Wahlberg, JOHANNES (1839-1918) ansedel2.png

Wellén, Margareta Sofia (1909-) ansedel2.png

Wik, Eva Margareta (1835-1886) ansedel2.png

Wängelin, Adolf Fredrik (1859-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Österberg, Josefina (1851-1927) ansedel2.png

Boglösa By, Boglösa (C)

ANDERSSON, Mats (1753-1837) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Lisa (1784-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Lisa (1763-) ansedel2.png

Andersson, LARS (-(..1718))

Eriksdotter, MARGARETA (1712-1773)

Eriksson, Elna Augusta (1899-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders (1735-1800)

Johansson, ERIK (-1740)

Larsson, JOHAN (1706-1756)

Nilsson, STAFFAN (1681?-1763)

Olofsdotter, MARIA (1682?-1753)

Olsson, EDLA Sofia (1863-1946) ansedel2.png

Staffansdotter, Elisabet (1730-)

Boglösa No 2, Boglösa (C)

Eriksdotter, ULRIKA SOFIA (1832-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Johan August (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Lovisa Charlotta (1822-1859) ansedel2.png

Gustafsdotter, Elmina (1859-1859) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Karolina Gustafva (1830-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl Johan (1840-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Boglösa No 8, Boglösa (C)

Eriksdotter, ULRIKA SOFIA (1832-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Boglösa Nr 7, Boglösa (C)

Karlsson, Ida Charlotta (1873-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Johan Fridolf (1870-1899) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl Johan (1840-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Borgen, Teda (C)

ENGSTRÖM, Erik Ersson (1785-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

MATSDOTTER, Margareta (1754-1827) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

MATSSON, Erik (1754-1829) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Borgmästargatan 8, Katarina (AB)

Modig, Tekla Maria (1873-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bortomta, Simtuna (C)

Södergren, Emrik Ragnar (1902-) ansedel2.png ansedel2.png

Boston, Massachussets, USA

Modig, Tekla Maria (1873-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Modin, Klas (Am) (1864-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Boställe, Hässlinge, Lillkyrka (C)

Karlsson, OLOF (1781-1860) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Braheg 6, Hedvig Eleonora (AB)

Eriksson, Karl Agaton (1900-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bred (C)

JANSSON, Mårten (1720-1785) ansedel2.png

Bro (AB)

Modin, Karl Valfrid (1872-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Broby, Börje (C)

Modig, Viktor (1851-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Broby, Tillinge (C)

Eriksdotter, Lisken (1720?-) ansedel2.png ansedel2.png

Bromma (AB)

Johansson, Märta Lovisa (1911-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Jenny Amalia Fredrika (1884-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Bror Karl Sivert (1887-1955) ansedel2.png

Larsson, Nils Sivert (1909-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Lindberg, Margareta Elisabet (1904-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Modin, John Evert (1906-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Modin, Karl Gottfrid (1907-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brottberga, Västerås Skerike (U)

Södergren, Herman Einar (1896-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Brunna, Torstuna (C)

Pettersson, Lars (1835-1903) ansedel2.png

Brunna, Yttergran (C)

Hjorth, Karl Erik (1816-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Brunnby, Frösthult (C)

Eriksdotter, Brita (1684-) ansedel2.png

Eriksdotter, Maria (1688-) ansedel2.png

Eriksson, Per (1691-) ansedel2.png

Brunnsg 5, Sundbyberg (AB)

Eriksson, Bror Evert (1903-) ansedel2.png ansedel2.png

Hjort, Nils August (1898-) ansedel2.png ansedel2.png

Brunnsta, Övergran (C)

ANDERSDOTTER, Lisa (1751-1819) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

ANDERSSON, Bengt (1707-1789) ansedel2.png

ANDERSSON, Johan ()

Andersdotter, Anna (1738-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna (1739-)

Andersdotter, Kajsa (1757-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Lisa (1762-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1742-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Erik (1745-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan (1741-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

BENGTSSON, Jan (1745-1812) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

ERSDOTTER, Kajsa (1714-1804) ansedel2.png

Hagstedt, Anna Lisa Johansdotter (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Hagstedt, Erik Johansson (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

JANSSON, Anders (1811-1879) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

JANSSON, Jan (1790-1821) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

JOHANSSON, Anders (1712-1762) ansedel2.png ansedel2.png

Jansdotter, Anna (1774?-1777) ansedel2.png ansedel2.png

Jansdotter, Stina Kajsa (1816-1873) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jansson, Erik (1777-1777) ansedel2.png ansedel2.png

Jansson, Karl (1812-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Brunsta, Hjälsta (C)

Gelin, Karl Otto Larsson (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Gelin, Lars Larsson (1817-1855) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bräcke (Z)

Löfgren, Erik Mauritz (1884-) ansedel2.png

Brännebo, Tärna (U)

Pettersson, Gunhild Karolina (1898-) ansedel2.png ansedel2.png

Brännkyrka (AB)

Andersson, Klara Sofia (1871-1947) ansedel2.png

Edling, Nils Roland (1905-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Margareta Cecilia (1911-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Frisk, Anna Alfrida (1899-) ansedel2.png

Karlsson, Frtiz Artur (1904-) ansedel2.png

Karlsson, Karl Alvar (1909-) ansedel2.png

Larsson, Nils Sivert (1909-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Mattsson, Greta Axelina Josefina (1907-) ansedel2.png

Modin, Märta Margareta (1910-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vallinder, Dalia Augusta Viktoria (1882-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brännkyrkog 46, Maria Magdalena (AB)

Apelgren, Johanna Karolina Lovisa (1882-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hellman, Sten Olof Hjalmar (1907-) ansedel2.png ansedel2.png

Brännkyrkogatan 134, Maria Magdalena (AB)

Modig, Tekla Maria (1873-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brännkyrkogatan 177, Maria Magdalena (AB)

Modig, Tekla Maria (1873-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brännkyrkogatan 4, Maria Magdalena (AB)

Karlsson, Fredrik Viktor (1849-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brännkyrkogatan 89, Maria Magdalena (AB)

Modin, Klas (Am) (1864-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bålsta, Yttergran (C)

Hjorth, Karl Erik (1816-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Bårskär, Härkeberga (C)

Andersson, Erik (-1690)

ERSDOTTER, Brita (1714-1770) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Mats (-1713?) ansedel2.png

Eriksson, Per (1662?-1692) ansedel2.png

Persdotter, Maja (1765-) ansedel2.png

Persson, Erik (1759-) ansedel2.png

Persson, Per (1762-) ansedel2.png

STAFFANSDOTTER, Karin (1749-1793) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäddarö, Löt (C)

ANDERSDOTTER, Anna (1730-1802) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

JANSSON, Mårten (1720-1785) ansedel2.png

JÖNSDOTTER, Elisabet (1739-1794) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Alexander Sigfrid (1886-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

MÅRTENSDOTTER, Margareta (1757-1808) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bälinge (D)

Larsdotter, Maria (1732-1803) ansedel2.png

Larsson, Lars (1768-) ansedel2.png

Böda (H)

Vallinder, Aurtur Allan Sigvard (1908-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-01-30 med hjälp av Disgen version 2021.